OF WILD MARRY Kontinentální buldog
OF WILD MARRY Kontinentální buldok
Standard plemene

Standardní č. ……/ 15.01.2011 – certifikace SKG ZV
27.02.2013/09.10.2013/12.11.2014 – změny schváleny ZV SKG

CONTINENTAL BULLDOG


Krátký dějinný nástin

Evropská konvence o chovu domácích zvířat, jakož i švýcarský zákon na ochranu zvířat (čl. 10) byly rozhodující pro startování pokusu chovu. Cílem tohoto pokusu bylo, stvořit středně velkého buldoga, který splní všechny požadované předpoklady zdravého psa a přesto si zachová ceněnou a oblíbenou bytost anglického buldoga. Křížení mezi English Bulldog a Old English Bulldog, pod patronátem švýcarské kynologické společnosti bylo velmi slibné, ale brzy se ukázalo, že podchycení na stvoření nového plemene směřuje k plemeni, které se přibližuje k původnímu typu buldoga. Za účelem jasného rozlišení od English Bulldog byl pro nové plemeno zvolen název „Continental Bulldog“. Rozhodnutí o stvoření nového plemene byla učiněna po dohodě s FCI (zástupce standardní a vědecké komise). Skutečnost, že ještě neexistuje žádný silný, středně velký rodinný pes typu Molosser, avšak toto by bylo velmi žádané, dosvědčí mnoho, nadšených milovníků ještě mladého plemene. Kontinentální buldok je připraven tuto mezeru vyplnit.

Země původu: Švýcarsko

Užití: doprovodní pes, rodinný pes

Klasifikace FCI: Skupina 2 pinčové a knírači – Moloss – švýcarské salašničtí psi a jiná plemena –
Sekce 2 Molossoidní plemena, psi doga typu bez zkoušky z výkonu

Všeobecný vzhled:
Krátkosrstý, atleticky stavěný, středně velký, téměř kvadratický pes na způsob buldoka. Přes jeho silnou stavbu těla je kontinentální buldok pohyblivý a vytrvalý, i při rychlém běhu nebo cvalu má dýchat nehlučně (tiše). Jeho váha se pohybuje mezi cca 20-30 kg podle velikosti. Psi a feny mají mít zřetelný charakter pohlaví.

Důležité proporce:
Výška zátylku: hloubka hrudníku 2:1
Výška zátylku: délka těla 1:1,2
Výška zátylku: délka od kohoutků po kořen ocasu 1:1

Tyto hodnoty a proporce je třeba rozumět jako návod, směrodatný je vždy celkový dojem psa, typ buldoka by měl být zachován.

Chování a charakter (bytost):
Pozorný, sebejistý, přátelský , neagresivní ani plachý.

Hlava:
Objem hlavy měřeno před ušima by neměl přesáhnout výšku zátylku o více než 15 %. Při pohledu zepředu se hlava jeví přibližně kvadratická s lehkým vyklenutím jařmových oblouků.

Horní hlava:
Čelo je ploché až lehce vypouklé. Vrásky na čele málo výrazné. Od stopu probíhá široká, spíše plochá vráska na čele až do středu lebky.

Stop: výrazně zjevný ale bez hlubokého vsunutí.

Obličejová část lebky:
Nos: nosní houba široká, nosní dírky velké a dobře otevřené. Nos stále úplně černý.

Tlama: široká, při pohledu zepředu přibližně kvadratická. Hřbet nosu je rovný, ani vyboulený ani skloněný. Poměr k celkové délce hlavy 1:3 (tolerance 1:4). Ne příliš silné vrásky na obou stranách hřbetu nosu. Spodní čelist včetně brady široká a hranatá. Při zavřené tlamě nejsou viditelné ani jazyk ani zuby. Zřetelná brada, vpředu nezakrytá horními pysky.

Pysky: Pysky mají být silné, pigmentace na okraji dobře uzavřena a pokud možno komplexní. Pysky horní čelisti mají spodní čelist z boku zcela překrývat. Pysky spodní čelisti mají být pokud možno přilehlé.

Čelist/zuby: střední předkus, zubní lišty v horní a spodní čelisti rovné a paralelní. Zuby silné. 6 pravidelně stavěných, dobře vyvinutých řezáků mezi široce od sebe umístěnými špičáky. Nepřítomnost P1 povoleno, na M3 není dbáno. Chrup se zuby v plném počtu je ideální .

Tváře: Při lehkém prohnutí, napjaté a dobře zakulacené. Oči: Kulaté, směrované dopředu, daleko od sebe. Ani vpadlé ani vystouplé. Dobře přilehlé, pokud možno plně pigmentovaná oční víčka. Při rovném pohledu psa nemá být viditelné žádné bělmo. Duhovka tmavě hnědá.

Uši: Vysoce nasazené, malé a tenké; nasazení uší tvoří v horní linii lebky přímku. Buď růžicové nebo sklopené uši.
Růžicové uši tzn. na zadní straně skládané dovnitř a položené dozadu, přední okraj ucha padá směrem ven a dozadu, vnitřek ušního boltce je částečně viditelný. Sklopené uši při pozornosti sklopené dopředu, takže špička ucha leží přibližně ve výšce vnějšího očního koutku. V klidu přilehlé bočně u hlavy. Všechny ostatní tvary uší je třeba považovat za chybu.

KRK:
Krátký a silný, avšak ne příliš krátký, že zdánlivě hlava sedí přímo na ramenech. Dobře vypouklá linie týlu. Málo vrásek v oblasti hrdla je povoleno.

TĚLO:
Zátylek je pouze nepatrně vyšší než bederní část. Poměr celkové délky trupu k výšce zátylku je 1,2:1.

Horní linie: Záda krátká a silná, pokud možno rovná. Délka zad, od krku až ke kořenu ocasu odpovídá výšce zátylku.

Bederní část: Při pohledu ze shora pouze nepatrně užší než hrudní část. Zadek lehce skloněný.

Hruď: Hloubka hrudi sahající až po lokte, odpovídá za ideálních poměrů ½ výšky zátylku. Hrudní koš rozměrný, žebra vypouklá, hrudní koš směrem dozadu lehce rozšiřující se .

Spodní linie: Břicho mírně vtažené.

OCAS:
Pokud možno nasazen hluboko, silný, na začátku široký a pozvolna se ztenčující. Kolem dokola hustě chlupatý ale bez třásní. Ideálním způsobem sahající těsně až k hlezenním kloubům. Rovný nebo lehce ohnutý. V klidu visící, při pohybu nadzvednutý, ale ne svinutý přes záda.

KONČETINY:

PŘEDEK
Nohy i při pohledu zepředu rovné, robustní a silné.

Ramena: široká, šikmá a dobré svalstvo. Lopatka má pevně přiléhat k hrudnímu koši.

Paže: dobře přiléhající k tělu a dobrý úhel k lopatce.

Lokty: pevně přiléhající k tělu.

Nárt: krátký a silný, při pohledu ze strany pouze málo šikmý.

Tlapky: vypouklé, dobře semknuté nevybočené směrem dovnitř ani ven.

ZADEK

Zadní nohy: silné kosti a dobré svalstvo

Koleno: dobrý úhel, nevybočené směrem ven, při pohledu zezadu paralelní.

Hlezenní kloub: dobrý úhel, nevybočeno dovnitř ani ven.

Tlapky: silné, dobře vypouklé, rovně postavené.

DRÁPY
Požadované krátké a tmavé.

CHODÍCÍ ÚSTROJÍ:
Pravidelné, volné pohyby, pravidelný chod, vydatný krok.

Kůže:
Elastická bez tvorby vrásek na těle a nohách.

SRST:
Vlastnost srsti: krycí srst krátká, hustá, hladká, lesklá, ne štětinatá. Spodní srst krátká, hustá a jemná. Chybějící spodní srst povolena.

Barva srsti: Všechny barvy, které jsou doprovázeny černým nosem. Jednobarevná, žíhaná nebo kombinovaná s bílou, s nebo bez černé masky. Pravidelnost znaků není vyžadována. Modrá barva není žádoucí.

VELIKOST:

Výška zátylku:
Psi: 42-46 cm
Feny: 40-44 cm

Tolerance u obou pohlaví směrem nahoru 4 cm, směrem dolů 2 cm.

CHYBY:


Každá odchylka od uvedených bodů musí být považována za chybu, jehož hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

Lehké chyby:
Příliš malá vzdálenost od země
Obvod hlavy přesahuje výšku zátylku o 15-20 %
Slabě vyvinuté zuby
Poněkud velký předkus
Nerovnoměrně nasazené uši
Krátký a / nebo lehce deformovaný ocas
Málo hustá srst
Nadměrná nebo menší velikost (v toleranci) u jinak korektního psa
Jinochod nebo po zemi tahající tlapy

Těžké chyby:
Modré nebo příliš světlé oči
Zřetelně deformovaný ocas
Obvod hlavy v cm přesahuje výšku zátylku o více než 20 %
Velký předkus
Přes čelní hrboly visící vrásky
Příliš velká nosní vráska
Odstávající uši

Vylučující chyby:
Hlučný dech při klidu
Entropium/Ektropium
Viditelné řezáky nebo špičáky nebo jazyk při zavřené tlamě
Příliš velký předkus
Zřetelně křivá čelist
Bez ocasu
Velikost mimo tolerance
Agresivita
Plachost
Psi, kteří vykazují jasné psychické abnormality nebo poruchy chování, musí být diskvalifikováni.

N.B.
Psi musí vykazovat dvě zjevně normálně vyvinutá varlata.